Foaia colectivă de pontaj. Ce rol are acest document?

Conform Articolului 119 din Codul Muncii, angajatorii au obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, luând în considerare ora de începere și ora de încheiere a programului de lucru. De asemenea, ei trebuie să supună controlului inspectorilor de muncă această evidență ori de câte ori este necesar. 

Astfel, orele de lucru pe care fiecare angajat le prestează zilnic sunt trecute în condica de prezență, document pe baza căruia se verifică dacă angajatorii respectă prevederile legale și care, totodată, îi ajută pe angajatori să verifice dacă salariații respectă orele de muncă și de pauză prevăzute în contractul individual de muncă.

Mai mult decât atât, condica de prezență servește și ca document necesar pentru realizarea foii colective de pontaj.

Cum se întocmește condica de pontaj?

Întrucât nu există o regulă general valabilă referitoare la modul în care se întocmește condica de pontaj, angajatorii pot folosi fie condica de prezență, fie un pontaj manual sau automat. Indiferent de metoda pentru care optează, aceștia au obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate de salariați. În caz contrar, riscă să ia amenzi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei.

Cum se ține evidența orelor de lucru pentru categoriile speciale de angajați?

Există anumite categorii de angajați al căror program de lucru diferă de cel obișnuit, însă și în cazul acestora evidența orelor de lucru se ține în mod obligatoriu. Iată câteva exemple:

 

- angajații care lucrează de acasă - potrivit Codului Muncii, persoanele care lucrează remote își stabilesc singure programul de lucru, iar angajatorii au dreptul să le verifice activitatea;

- cadrele didactice - conform Legii nr. 1/2011, în cazul profesorilor din învățământul universitar superior există reglementări speciale, astfel că o oră de predare reprezintă echivalentul a două ore convenționale

- lucrătorii din domeniul transportului rutier - potrivit Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, timpul de lucru al acestei categorii de salariați este definit ca perioada în cursul căreia angajații se află la postul de lucru, fiind la dispoziția angajatorului și desfășurându-și activitatea prevăzută în fișa postului;

- zilierii - în cazul lor, orele de lucru sunt trecute în registrul special de evidență care, potrivit Legii nr. 52/2011, trebuie să cuprindă următoarele informații: data fiecărei zile de lucru a muncitorului și numărul orelor de lucru prestate în fiecare zi. Opțional, registrul conține și o rubrică în care sunt menționate ora de începere și ora de încheiere a programului de muncă. 

Ce trebuie să aibă în vedere orice angajator?

Pentru o realizare corectă a pontajului, angajatorii trebuie să țină cont de aspecte precum: concediul de odihnă; răsplătirea orelor de muncă suplimentare; durata maximă, admisă de lege, a timpului de lucru.

Așadar, concediul de odihnă trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. În plus, acesta nu se poate suprapune cu zilele libere stabilite prin lege, cu zilele libere pentru evenimentele familiale deosebite sau cu zilele libere speciale pentru salariații de alte religii. În cazul angajaților care lucrează în condiții periculoase, al nevăzătorilor, al persoanelor cu handicap și al tinerilor cu vârsta de maximum 18 ani, concediul de odihnă are minimum 23 de zile. 

Timpul de lucru săptămânal este de 40 de ore, iar orele suplimentare se răsplătesc fie prin zile libere plătite, fie prin adăugarea unui spor la salariu, în concordanță cu numărul orelor suplimentare efectuate. 

În plus, un alt aspect pe care angajatorii trebuie să-l ia în considerare se referă la orele de muncă prestate în zilele de sărbătoare legală. Potrivit Articolului 142 din Codul Muncii, salariații care lucrează în astfel de zile vor beneficia de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau, în anumite cazuri, de un spor la salariu. 

 

Pentru a te asigura că realizezi foaia colectivă de pontaj în mod corespunzător și eficient, îți recomandăm să iei în considerare informațiile din acest articol. 

sursa foto: 

https://www.pexels.com/photo/adult-business-commerce-computer-530024/