Avizul de însoțire a mărfii. Ce trebuie să știi despre acest document important?

Avizul de însoțire a mărfii este un document financiar-contabil care, după cum sugerează și numele, însoțește bunurile expediate, în diverse scopuri, pe parcursul transportului acestora. Pe lângă acest rol principal, avizul de însoțire a mărfii este necesar și în alte situații, despre care te invităm să citești în articolul de astăzi. În plus, în rândurile următoare vei descoperi și care sunt mențiunile obligatorii pe care este esențial să te asiguri că le conțin și avizele întocmite în cadrul firmei tale.

Ce roluri are avizul de însoțire a mărfii?

Potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015, avizul de însoțire a mărfii servește și ca:

- document de bază pentru întocmirea facturii, în situații în care, spre exemplu, furnizorul nu are posibilitatea de a emite factură necesară în procesul de vânzare-cumpărare - în astfel de situații, avizul se întocmește în două sau mai multe exemplare;

- dispoziție de transfer al bunurilor de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, care aparțin aceleiași unități;

- document de primire în gestiune;

- document de descărcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit (așa cum se întâmplă, de pildă, cu premiile acordate în cadrul concursurilor organizate, situație în care pe aviz există mențiunea „Fără factură”).

 

Întrucât avizul de însoțire a mărfii este un document cu regim special intern de tipărire și numerotare, acesta se întocmește prin procedurile proprii ale entității. Astfel, fiecare firmă stabilește o procedură internă legată de numerotarea avizelor de însoțire a mărfii. 

 

Care sunt mențiunile obligatorii ale avizului de însoțire a mărfii?

Avizul de însoțire a mărfii cuprinde următoarele mențiuni obligatorii:

- seria și numărul documentului;

- data emiterii documentului;

- datele de identificare ale furnizorului: denumirea societății/numele și prenumele persoanei fizice, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice, cod de identificare fiscală;

- datele de identificare ale cumpărătorului: denumirea societății/numele și prenumele persoanei fizice, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice, cod de identificare fiscală;

- denumirea, cantitatea și prețul bunurilor livrate;

- date referitoare la expediția bunurilor: numele delegatului, seria și numărul cărții de identitate, numărul de înmatriculare a mijlocului de transport, ora efectuării expediției;

- numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile de efectuarea operațiunii financiare;

- data primirii în gestiune;

- semnătura gestionarului primitor.

 

Ce trebuie să știu despre facturarea avizului de însoțire a mărfii?

După cum am spus, avizul de însoțire a mărfii este documentul pe baza căruia se întocmește ulterior, factura. Este de reținut faptul că factura astfel emisă trebuie să cuprindă o referire la numărul și data avizului respectiv. 

În ceea ce privește termenul-limită al facturării, acesta nu trebuie să depășească data de 15 a lunii următoare întocmirii avizului. 


Pe site-ul nostru găsești, în cadrul categoriei birotică și papetărie, avize de însoțire a mărfii în diverse formate: A4, A5, A6. 

sursă foto: https://unsplash.com/photos/MGaFENpDCsw