Model de organigramă pentru o firmă

Organigrama este un grafic care arată structura ierarhică din interiorul unei companii, marcând clar funcția, responsabilitățile și subordonarea fiecărui angajat. Un astfel de grafic poate fi realizat pentru o companie întreagă sau separat, pe fiecare departament în parte.

Modul în care organigrama redă prin ilustrare grafică ierarhia dintr-o companie este simplu și foarte ușor de înțeles. Spre exemplu, funcția de director adjunct va fi notată sub cea de director general, pentru că prima persoană se va subordona celei de-a doua.

Organigrama folosește simboluri accesibile, care pot fi înțelese foarte ușor: linii, cercuri și pătrate, care se leagă între ele, arătând astfel modul în care un angajat se raportează la ceilalți.

Tipuri de organigramă

Organigrama poate fi construită folosind trei tipuri diferite de organizare:

1. Organigrama ierarhică

Această structură este cel mai des folosită și se bazează pe o regulă foarte simplă: angajații care au cele mai importante funcții în companie sunt trecuți deasupra celor care au funcții de rang inferior.

Spre exemplu, într-o companie mare putem vedea această organigramă:

 • Acționarii

 • Președintele consiliul director

 • Vicepreședintele consiliului director

 • Membrii consiliului director

 • CEO (chief executive officer)

 • Alți directori executivi

 • Președintele

 • Vicepreședintele

 • Directorul

 • Directorul adjunct

 • Assistant manager

 • Angajații cu normă întreagă

 • Angajații part-time

 • Colaboratorii.

Sursa foto: https://app.creately.com/diagram/IAdUf3XPXuU/edit


Acest model diferă în funcție de domeniul de activitate și de mărimea companiei. De cele mai multe ori, vom regăsi această organigramă în marile corporații, în companiile de stat și în organizațiile religioase.

2. Organigrama orizontală

Spre deosebire de organigrama ierarhică, verticală, cea orizontală îi plasează pe angajați la același nivel de autoritate. Este un model mai echitabil, care conferă tuturor puteri egale și dreptul de a lua decizii pentru companie. Regăsim acest model în companiile mai mici și în cele de tip start-up, aflate la început de drum. 

Angajații pot acționa rapid și pot să ia decizii, astfel încât vor fi mai productivi, fiind eliminată categoria de „middle management”. Desigur, chiar și în această structură există persoane care au funcții de conducere, dar angajații au un grad mare de autonomie și răspund singuri pentru deciziile pe care le iau. Acest tip de organigramă nu poate fi folosit însă într-o companie mare, cu mulți angajați.

3. Organigrama tip matrice

Aceasta este o structură mai complexă, care organizează angajații în funcție de abilități și departamente. Organigrama tip matrice va uni angajați și echipe care au coordonatori diferiți, dar care lucrează la un proiect comun, spre exemplu. În acest fel, un angajat care lucrează la mai multe proiecte diferite va răspunde în fața mai multor superiori, câte unul pentru fiecare proiect în parte. Este o organizare bazată pe proiecte și abilități.

Sursa foto:https://app.creately.com/diagram/TCuJjfimMK2/edit

Prin urmare, nu există un model standard de organigramă, pentru că organizarea unei companii se stabilește în funcție de mai multe criterii. Cel mai mult contează domeniul de activitate și numărul de angajați. În acest fel, poate fi ales cel mai potrivit model de organigramă, adaptat la necesitățile fiecărei companii în parte.

Sursa foto: https://pixabay.com/ro/illustrations/antreprenor-om-de-afaceri-2557104/